The old church in Suntak

The old church in Suntak
Chairs for church
Image by Anemone Nemorosa
The old church at Suntak was erected in the 12th century. It is built in sandstone and limestone and has a rectangular nave, a chancel and an apse. The vestry was added in the 17th century and the porch in the 18th.

The paintings in the chancel were made in the 15th century; those in the nave in 1767 by Andreas Wetterling – a verger from the nearby parish of Acklinga. A plant ornamented gravestone from the 13th century is inset in the entrance. Erik Hård af Segerstad (1622-1668) a cavalry captain, and four of his family are buried under the floor. His coat of arms and 16 geneological tables hang on the wall.

The altarpiece is from the 17th century. The font from the 12th century and the pulpit from the 18th have been moved to the new church and a medieval chair to the county museum in Skara. The church was abandoned in 1902 when the new church was consecrated.

Churches with apses built in Scandinavia during a relatively short period, from about 1150 to 1220 and often had ornamental reliefs. They were mostly built in prosperous areas. 74 of the more than 500 medieval churches in Västergötland had apses.

Suntaks gamla kyrka

Uppförd på 1100-talet av putsad sandsten och kalksten, har rektangulärt långhus och smalare kor avslutat med absid (halvrund utbyggnad). Sakristian tillkom på 1600-talet och vapenhuset på 1700-talet. Målningarna i koret utfördes på 1400-talet i kyrkomålaren Amunds stil, de i långhuset av Acklingaklockaren Andreas Westerling 1767. I kyrkans ingång finns en liljesten från 1200-talet. Ryttmästaren Erik Hård af Segesrstad (1622-1668) med fyra familjemedlemmar ligger begravna under kyrkogolvet. På väggen ryttmästarens begravningsvapen jämte sexton antavlor.

Altartavla från 1600-talet. Dopfunt från 1100-talet och predikstol från 1700-talet är flyttade till nya kyrkan. En märklig korstol från medeltiden är deponerad i Länsmuseet, Skara. Kyrkan slutade användas 1902 då den nya kyrkan togs i bruk.

Absidkyrkor byggdes i Norden under en relativt kort period, ca 1150-1220. de var oftast utsmyckade med olika reliefer. De förekommer i – på den tiden – välbärgade områden. Av Västergötlands över 500 medeltida sockenkyrkor var 74 absidkyrkor.

Text above is from a signpost ouside the church. The part about the church being abandonded is not quite true, for instance I became a godfather (well, they call it something else nowadays but it is the same thing) in this very church AD 2000.