Södra Råda Old Church, Värmland, Sweden

Södra Råda Old Church, Värmland, Sweden
old church
Image by Swedish National Heritage Board
Men outside Södra Råda Old Church, built ca. 1310-1323. In the foreground a carved painted log from under the shingled roof of the church. The unique wooden church with its medieval interior paintings was completely destroyed in a fire in november 2001.

Män utanför Södra Råda gamla kyrka, byggd ca 1310-1323. I förgrunden en urhuggen målad stock som legat under sakristians spåntak. Den unika träkyrkan med sina medeltida interiörmålningar förstördes helt i en brand i november 2001.

Parish (socken): Södra Råda
Province (landskap): Värmland
Municipality (kommun): Gullspång
County (län): Västra Götaland

Photograph by: Unknown
Date: c. 1900
Format: Albumen print

Persistent URL: http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200147995

Read more about the photo database (in english): www.kms.raa.se/cocoon/bild/about.html