SERBIAN ORTHODOX CHURCH MUSIC / PSALM 135

psalm 135 (u nekim prevodima svetog pisma – psalm 136) – praise the lord – slavite gospoda GOD BLESS U IME OCA I SINA I SVETOGA DUHA – AMIN
Video Rating: 4 / 5

Comments are closed.